Security First&Slow Way.
15 listopada2019
Obchodzy Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych Centrum Badań Bezpieczeństwa Uczestników Transportu

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach

Security First&Slow Way.
15 listopada2019
Obchodzy Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych Centrum Badań Bezpieczeństwa Uczestników Transportu

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach

Security First&Slow Way.
15 listopada2019
Obchodzy Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych Centrum Badań Bezpieczeństwa Uczestników Transportu

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach

Aktualności

I ten winien, co kijem bezpieczeństwo mierzył,
I ten, co bezpieczeństwo głupiemu powierzył.
Ignacy Krasicki
I ten winien, co kijem bezpieczeństwo mierzył,
I ten, co bezpieczeństwo głupiemu powierzył.
Ignacy Krasicki

O Nas

O Nas

Centrum Badań Bezpieczeństwa Uczestników Transportu to pierwsza w Polsce uniwersytecka inicjatywa rozwoju badań nad społeczno-ekonomicznymi aspektami bezpieczeństwa w transporcie, zlokalizowana na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Głównym obszarem integrującym nasze prace naukowo-badawcze jest zagrożenie jednostki w transporcie drogowym.

Aktualnie poziom bezpieczeństwa w transporcie drogowym stanowi istotny problem społeczny, jako że osób, które zmagają się ze skutkami wypadków drogowych, jest coraz więcej. Wypadki drogowe zajmują piąte miejsce na świecie jako przyczyna przedwczesnych zgonów i niesprawności (wyprzedzają je choroby niedokrwienia serca, infekcje dolnych dróg oddechowych, choroby naczyniowe mózgu oraz ból pleców i szyi). Z tych analiz wynika również, że o ile odsetek przedwczesnych zgonów i związanej z tym niesprawności zmalał w latach 1990-2013 w krajach rozwiniętych, to rekompensuje go wzrost w krajach rozwijających się, do których należy Polska. Obok strat osobowych, drugim poważnym problemem, z którym borykają się społeczeństwa na świecie są wysokie straty ekonomiczne generowane przez zdarzenia na drogach. Szacuje się, że średnio dla każdego kraju roczny udział kosztów społecznych wypadków drogowych waha się na poziomie od 1,5 do nawet 2,5% jego PKB. Nie zapominajmy, że każda z ofiar wypadku drogowego wraz ze swymi bliskimi stanowi krąg osób cierpiących emocjonalnie.

Nie możemy być obojętni wobec takiego wyzwania. Hasło: security first! najlepiej oddaje naszą misję, którą jest integracja przedstawicieli różnych dziedzin życia naukowego, społecznego i gospodarczego dla propagowania interdyscyplinarnego ujęcia problemów bezpieczeństwa współczesnego transportu i poszukiwania ich efektywnego rozwiązania.

Centrum Badań Bezpieczeństwa Uczestników Transportu to pierwsza w Polsce uniwersytecka inicjatywa rozwoju badań nad społeczno-ekonomicznymi aspektami bezpieczeństwa w transporcie, zlokalizowana na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Głównym obszarem integrującym nasze prace naukowo-badawcze jest zagrożenie jednostki w transporcie drogowym.

Aktualnie poziom bezpieczeństwa w transporcie drogowym stanowi istotny problem społeczny, jako że osób, które zmagają się ze skutkami wypadków drogowych, jest coraz więcej. Wypadki drogowe zajmują piąte miejsce na świecie jako przyczyna przedwczesnych zgonów i niesprawności (wyprzedzają je choroby niedokrwienia serca, infekcje dolnych dróg oddechowych, choroby naczyniowe mózgu oraz ból pleców i szyi). Z tych analiz wynika również, że o ile odsetek przedwczesnych zgonów i związanej z tym niesprawności zmalał w latach 1990-2013 w krajach rozwiniętych, to rekompensuje go wzrost w krajach rozwijających się, do których należy Polska. Obok strat osobowych, drugim poważnym problemem, z którym borykają się społeczeństwa na świecie są wysokie straty ekonomiczne generowane przez zdarzenia na drogach. Szacuje się, że średnio dla każdego kraju roczny udział kosztów społecznych wypadków drogowych waha się na poziomie od 1,5 do nawet 2,5% jego PKB. Nie zapominajmy, że każda z ofiar wypadku drogowego wraz ze swymi bliskimi stanowi krąg osób cierpiących emocjonalnie.

Nie możemy być obojętni wobec takiego wyzwania. Hasło: security first! najlepiej oddaje naszą misję, którą jest integracja przedstawicieli różnych dziedzin życia naukowego, społecznego i gospodarczego dla propagowania interdyscyplinarnego ujęcia problemów bezpieczeństwa współczesnego transportu i poszukiwania ich efektywnego rozwiązania.

Misja i Cele

Głównym celem działania Centrum jest inicjowanie, organizowanie i koordynowanie różnych form aktywności naukowej w zakresie interdyscyplinarnych badań naukowych, dotyczących bezpieczeństwa w transporcie.
Misją Centrum jest integracja przedstawicieli różnych dziedzin życia naukowego, społecznego i gospodarczego dla propagowania interdyscyplinarnego ujęcia problemów bezpieczeństwa współczesnego transportu i poszukiwania ich efektywnego rozwiązania.

Centrum realizuje funkcje:

  1. naukowo-badawcze
  2. edukacyjne
  3. prakseologiczne
  4. integracyjne
  5. promocyjne

Głównym celem działania Centrum jest inicjowanie, organizowanie i koordynowanie różnych form aktywności naukowej w zakresie interdyscyplinarnych badań naukowych, dotyczących bezpieczeństwa w transporcie.
Misją Centrum jest integracja przedstawicieli różnych dziedzin życia naukowego, społecznego i gospodarczego dla propagowania interdyscyplinarnego ujęcia problemów bezpieczeństwa współczesnego transportu i poszukiwania ich efektywnego rozwiązania.

Centrum realizuje funkcje:

  1. naukowo-badawcze
  2. edukacyjne
  3. prakseologiczne
  4. integracyjne
  5. promocyjne
STRUKTURA

RADA PROGRAMOWA

Centrum Badań Bezpieczeństwa Uczestników Transportu jest jednostką organizacyjną Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Badania

Edukacja

News
Research

Komentarz na dziś

Kontakt

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Wydział Nauk Społecznych

CENTRUM BADAŃ BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW TRANSPORTU

Żytnia 17/19, budynek DS4, pok. 18

tel. (25) 643-18-52

e-mail: securityfirst@uph.edu.pl

Napisz do nas